ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Taleigao Community Hall

+91 75884 4 1595

Caranzalem, Taleigao, Goa
+91 75884 41595
+91 832 222 1402
https://www.facebook.com/pages/Talegio-Community-Hall-Panji/463243290364924/
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍

Venue type ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സ്വകാര്യ പാർക്കിംഗ് ലഭ്യമല്ല
ആല്‍ക്കഹോള്‍ സര്‍വ്വീസ്
നവദമ്പതികള്‍ക്കുള്ള മുറി
Guest rooms available

ഇവയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം